Dostarczamy najkorzystniejsze oferty leasingu na rynku. Nie trać czasu na zbędne formalności.

O Nas

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstw jest cieszącym się z roku na rok coraz większą popularnością produktem. Przedsiębiorcy nie posiadający wystarczających środków finansowych stoją przed dylematem którą z form wybrać kredyt czy leasing. Dostępność instytucji leasingowych oraz stosunkowa łatwość jego uzyskania a także fakt, że mogą go uzyskać firmy, które nie mają długiej historii finansowej sprawia, że przedsiębiorcy wybierają taką formę finansowania.

Śląski Leasing jest firmą, która ma swoją siedzibę w Katowicach przy ul. Ligockiej 103. Obsługujemy Klientów na terenie całego kraju, aby spełnić oczekiwania naszych Klientów w zakresie finansowania proponujemy różne formy finansowania. Dla naszych Klientów wybieramy najkorzystniejsze oferty leasingu na rynku. Kontrahenci nie tracą czasu na zbędne formalności.


Realizujesz duże przedsięwzięcie gospodarcze? Przeprowadzasz restrukturyzację, a może poszukujesz nowych form finansowania? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Leasing operacyjny

Pełna rata leasingowa, odsetkowa oraz kapitałowa, wliczają się do kosztów uzyskania przychodu. Środek trwały będący przedmiotem umowy stanowi własność leasingodawcy przynajmniej na czas trwania umowy. Amortyzacja przedmiotu zostaje po stronie leasingodawcy. Po spłacie ostatniej raty leasingobiorca ma prawo decyzji o wykupie, za ustaloną na początku kwotę lub rezygnacji z leasingowanego przedmiotu. Podatek VAT od przedmiotu umowy jest rozłożony w czasie i płatny w ratach razem z ratami leasingowymi.

Leasing finansowy

Jedynie rata odsetkowa i koszty amortyzacji mogą być wliczane do kosztów uzyskania przychodu. Środek trwały objęty umową leasingową zostaje wprowadzony do stanu majątkowego firmy leasingobiorcy a on sam dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Ostatnia rata wpłacana przez leasingobiorcę jest równoznaczna z przejęciem przedmiotu leasingowanego na własność przez leasingobiorcę. Podatek VAT należy zapłacić w jednej racie przy przekazaniu przedmiotu do użytku.

Leasing zwrotny

Celem leasingu zwrotnego jest przede wszystkim odmrożenie środków finansowych zainwestowanych w aktywa. Podstawową cechą leasingu zwrotnego jest nabycie przedmiotu leasingu od dostawcy, który staje się następnie korzystającym (leasingobiorcą) na podstawie tej umowy. Transakcję leasingu zwrotnego rozpoczyna się od nabycia od dotychczasowego właściciela przez firmę leasingową środków trwałych. Firma leasingowa następnie oddaje dotychczasowemu właścicielowi nabyte składniki majątku do korzystania na podstawie umowy leasingu.

Wyróżnia nas umiejętność objęcia finansowaniem niestandardowych środków trwałych w tym tworzonych na indywidualne zamówienie Klienta.

Na rynku usług leasingowych większość firm leasingowych specjalizuje się w finansowaniu konkretnych produktów takich jak samochody, sprzęt elektroniczny itp. Oprócz standardowych produktów będących przedmiotem leasingu, wielu przedsiębiorców poszukuje niestandardowych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb. W takim przypadku konieczne jest szersze spojrzenie na problemy finansowania nie wyłączając doradztwa czy organizacji przedsięwzięcia.

Rozwiązywanie tych właśnie nietypowych zagadnienia wyróżnia naszą firmę. Ponadto działamy kompleksowo oszczędzając czas naszych Klientów, jesteśmy w stałym kontakcie z Klientami ograniczamy do minimum formalności związane z pozyskaniem leasingu, współpracujemy z wieloma instytucjami finansującymi, ubezpieczeniowymi, przedstawiając kompleksową ofertę, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo transakcji z zachowaniem poufności informacji, fachowo, profesjonalnie, rzetelnie dzięki naszej wysoko wykwalifikowanej kadrze.